Senior Biopharmaceutical Representative, Cardiology

Category: Sales
Job ID: R-55117
Location: Czech Republic - Field/Remote Nationwide Czech Republic – Field/Remote
Posted Date: April 16, 2018

Senior Biopharmaceutical Representative, Cardiology

Smlouva na dobu neurčitou

Nástup: ihned

Region: oblast zahrnující část Prahy, západní a jižní Čechy

Náplň práce:

* Implementace produktové kampaně u klientů (lékaři se specializací kardiologie a interní medicína) v regionu zahrnující část Prahy, západní a jižní Čechy

* Budování vztahů se zákazníky

* Plánování práce ve svěřeném regionu, realizace aktivit dle plánu a pravidelné vyhodnocování

* Sledování a predikce vývoje trhu a daného regionu

* Budování vlastních znalostí o produktu a o dané terapeutické oblasti

* Organizace a odborné zajištění seminářů a kulatých stolů

* Aktivní účast na odborných kongresech

* Účast na interních poradách

* Interní reportování návštěv a aktivit

Požadované kvalifikační předpoklady:

*Středoškolské nebo ideálně vysokoškolské vzdělání (v oblasti medicíny, farmacie, biologie)

* 5 let zkušenosti z farmaceutických firem jako prodejní zástupce/reprezentant

* Vybudované vztahy u klientů na klíčových pracovištích v regionu výhodou

* Analytické myšlení a schopnost navržení a přípravy strategie pro daný region a nemocnici

* Excelentní schopnost produktové propagace

* Vysoká úroveň prodejních dovedností

* Schopnost porozumění a naslouchání klientům

* Dovednost prezentovat informace internímu i externímu publiku

* Vynikající sociální dovednosti a komunikační schopnosti

* Základní znalost angličtiny písemnou i mluvenou formou je výhodou

* Práce s PC – především dokonalé ovládání MS Office Excel a PowerPoint

* Řidičské oprávnění skupiny B

Like Jobs

Biopharmaceutical Rep
BE - Nationwide

Special Advisory: Please be cautious of scam recruitment offers claiming to be from Amgen. Such scams may come from various sources, including fake websites, social media chat and/or unsolicited emails. These scams seek to obtain personal information or payment from victims by offering jobs that do not exist. Please be advised that Amgen would never ask for payment to progress a job application or send checks to be deposited in bank accounts. When in doubt, please check to see if the position in question is posted on the Amgen career site. Additionally, please report any suspicious recruiting activity to https://complaint.ic3.gov and thank you for your assistance.

 

© 2018 Amgen Inc. All Rights Reserved.
Amgen is an Equal Opportunity employer and will consider all qualified applicants for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, protected veteran status or disability status.

Terms of Use    Privacy Policy