Veelgestelde Vragen

Veelgestelde Vragen

Wat is het verschil tussen een stage- en een co-opaanstelling?

Stagiair: Betaalde stage-aanstellingen zijn bedoeld voor studenten van het Amerikaanse niveau ‘undergraduate’ en ‘graduate’. Voor de basisvereisten moeten studenten hun ‘sophomore’-jaar hebben voltooid en enige academische voorbereidingen hebben gedaan op een bepaald professioneel gebied. Als het de bedoeling is een voltijds aanbod te doen na de voltooiing van de stage, moet de student een terugkerende ‘senior’ zijn en daardoor een mogelijke kandidaat voor een aanbod, indien van toepassing. De studenten rapporteren aan een ervaren manager die tijdens de stage van 10 tot 12 weken richtlijnen geeft en als mentor functioneert. Deze functie telt normaal gesproken niet mee voor studiepunten.

Co-op (Cooperative Education): Een co-opaanstelling wordt meestal door een student voltooid in een periode van een of meer semesters/kwartalen. Het concept ‘cooperative education’ is gebaseerd op betaald werk dat meestal 3 tot 12 maanden duurt. De student moet studiepunten ontvangen voor het uitgevoerde werk. Het project moet taken omvatten die gerelateerd zijn aan de belangrijkste vak van de deelnemer en aan zijn of haar carrière-interesses.

Wanneer accepteert Amgen cv’s voor stage- en co-op functies?

Cv’s voor stage- en co-op functies worden tussen november en eind april geaccepteerd, afhankelijk van de functie.

Hoe solliciteer ik naar een functie?

Stage- en co-opaanstellingen worden bij geselecteerde universiteiten bekendgemaakt, maar ook op deze website. Studenten kunnen contact opnemen met de carrièrecentra van hun universiteit of hogeschool over sollicitatieprocedures. De meeste functies worden dertig dagen lang op onze carrièrewebsite weergegeven of totdat er voldoende cv’s zijn ontvangen. Actuele mogelijkheden voor stage en co-op bekijken.

Neemt u contact met mij op nadat ik een cv heb ingediend?

Als u op de website van Amgen solliciteert naar een functie, wordt er een e-mailmelding naar u verzonden met de bevestiging dat uw cv is ontvangen. Er wordt verder niet met u gecommuniceerd tenzij we u identificeren als een gekwalificeerde kandidaat waarvoor wij belangstelling hebben. Een Amgen-recruiter neemt rechtstreeks contact op met gekwalificeerde kandidaten waarvoor wij belangstelling hebben.

Hoe werkt de selectieprocedure?

Cv’s worden bekeken door Amgen-recruiters en personeelsmanagers. We voeren sollicitatiegesprekken via telefoon of videoconferentie met de geselecteerde kandidaten en er worden mogelijk meerdere gespreksronden gehouden. In sommige gevallen wordt er een sollicitatiegesprek bij een Amgen-vestiging gepland. Een eventueel aanbod wordt meestal eind april verzonden. Stage-aanstellingen beginnen over het algemeen in mei of juni en lopen in augustus of september ten einde. Co-op-aanstellingen kunnen op elke dag van het jaar beginnen en duren meestal 3 tot 12 maanden.

Moet ik een achtergrondcontrole of drugtest doorlopen?

Ja. Alle geselecteerd voor opdrachten kandidaten zijn verplicht om een antecedentenonderzoek en drug screening passeren voordat een opdracht bij Amgen. Werkgelegenheid is afhankelijk van het succesvol afronden van beide eisen, maar ook het vermogen van de kandidaat om de documentatie te verstrekken aan bewijs van geschiktheid om te werken binnen de Verenigde Staten en de kandidaat voltooiing van standaard werkgelegenheid documenten van Amgen te tonen.

Wat zijn de criteria voor een stage- of co-opaanstelling bij Amgen?

Iedereen die solliciteert naar een stage- of co-opaanstelling bij Amgen moet aan de volgende criteria voldoen:

 • Moet 18 jaar of ouder zijn
 • Moet momenteel een voltijdstudent zijn
 • Moet op het moment van de sollicitatie een volledig studiejaar voltooid hebben
 • Mag nog niet zijn afgestudeerd
 • Moet een toepasselijke graad of studierichting volgen
 • Moet goede resultaten/voldoende studiepunten hebben behaald binnen zijn/haar afstudeervak alsook wat betreft algemene prestaties aan hun universiteit
 • Moet ingeschreven zijn voor een opleiding in het najaar na de eventuele aanstelling als stagiair(e) of co-op
 • Mag geen werk hebben op het moment dat de stage begint

Mogen internationale studenten solliciteren?

Internationale studenten mogen solliciteren als ze voldoen aan de basisvereisten van een stage- of co-opvacature. Zie lijsten met studentenbanen voor beschrijvingen en basisvereisten.

Biedt Amgen mogelijkheden voor middelbare scholieren?

Nee. Amgen neemt geen middelbare scholieren in dienst.

Worden stagiairs en co-opmedewerkers betaald?

Amgen betaalt een concurrerend salaris aan een stagiair of co-op medewerker op basis van studierichting, voltooide opleidingsjaren en ervaring. Onze salarisrichtlijnen worden jaarlijks herzien om concurrerend binnen de branche te blijven.

Biedt Amgen niet-betaalde mogelijkheden of vrijwilligerswerk?

Nee. Amgen biedt geen onbetaalde aanstellingen als stagiair, co-op of vrijwilliger.

Krijgen stagiairs en co-op-medewerkers secundaire arbeidsvoorwaarden?

De stagiairs en co-op-medewerkers van Amgen mogen momenteel gebruikmaken van de fitnessruimte van de betreffende Amgenvestiging (indien beschikbaar), bedrijfsevenementen en executive speaker series bijwonen en deelnemen aan trainingscursussen. Amgen biedt meestal ook services voor huisvesting voor studenten die hiervoor gekwalificeerd zijn conform de richtlijnen van de IRS (Internal Revenue Service). Stagiairs hebben ook recht op doorbetaalde vakantiedagen. Veel Amgen-vestigingen bieden conciërgeservices via de cadeauwinkel in de betreffende vestiging. Evenementen en faciliteiten die door Amgen worden gesponsord kunnen per locatie verschillen.

Wordt een toeslag voor nieuwe huisvesting geboden?

Een toeslag voor nieuwe huisvesting wordt meestal aangeboden aan studenten die hiervoor in aanmerking komen volgens de toepasselijke IRS-richtlijnen. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de tijdelijke (zomer) dan wel permanente huisvesting van de student. Hierover is meer informatie beschikbaar wanneer er een aanbod wordt gedaan.

Welke universiteiten maken deel uit van Amgen’s agenda voor werving dit jaar?

Amgen heeft in het voor- en najaar een actief wervingsprogramma bij colleges en universiteiten overal in de Verenigde Staten. Onze activiteiten bij deze opleidingen kunnen per jaar verschillen. Meer informatie kunt u vinden bij uw carrièrecentrum of raadpleeg de sectie Carrièrenieuws & evenementen van onze carrièrewebsite.

Voert Amgen sollicitatiegesprekken op de locatie van de universiteit of van Amgen?

Amgen kan bij geselecteerde universiteiten sollicitatiegesprekken op locatie voeren voor stagiairs en co-op-aanstellingen. Gesprekken kunnen ook worden gevoerd in een vestiging of werkplek van Amgen : dit wordt bepaald door het betreffende wervingsteam. Als u wilt controleren of Amgen sollicitatiegesprekken houdt in uw universiteit of opleiding, neemt u contact op met uw carrièrecentrum.

Wat kan ik doen als Amgen mijn universiteit niet bezoekt?

Het is mogelijk dat we tijdens onze wervingscampagnes in het voor- of najaar uw opleiding niet bezoeken, maar u kunt desondanks solliciteren naar een stage- of co-opfunctie die in onze sectie Carrière staat vermeld. Als u deze mogelijkheden wilt bekijken, gaat u naar onze huidige vacatures voor studentenbanen.

Welke Amgen-locaties bieden vacatures?

Stage- en co-op-aanstellingen zijn beschikbaar bij de meeste Amgen-vestigingen in de Verenigde Staten, Canada en Puerto Rico. Ga naar de pagina Locaties wereldwijd voor meer informatie over de locaties waar Amgen is gevestigd.

Welke afdelingen van Amgen bieden mogelijkheden voor een stage- of co-op-aanstelling?

De volgende afdelingen stellen jaarlijks posities beschikbaar als onderdeel van het Amgen-stageprogramma:

 • Informatiesystemen
 • Financiën
 • Sales en marketing
 • Research & Development
 • Procesontwikkeling
 • Bedrijfsvoering/Productie
 • GSS (Global Strategic Sourcing)
 • Global Health Economics & Government Affairs (VS)

Deelname per afdeling kan elk jaar verschillen.

In welke kwalificaties is Amgen geïnteresseerd bij sollicitaties?

Dit is afhankelijk van de functie in het bedrijf en van de vereiste basiskwalificaties.

Wat is de duur van een aanstelling?

Bij de stage-aanstellingen bij Amgen gaat het meestal om een periode van 10 tot 12 weken. Dit biedt voldoende tijd om een substantieel project af te ronden en een belangrijke bijdrage te leveren aan ons bedrijf.Bij de co-op-aanstellingen gaat het meestal om een periode van zes maanden. De student is betrokken bij meerdere projecten en krijgt de kans om een wezenlijke bijdrage leveren aan Amgen.

Wanneer kunnen stagiairs en co-op-medewerkers beginnen met werken?

Stage-aanstellingen zijn over het algemeen beschikbaar tijdens de zomermaanden. Ze beginnen in mei of juni en lopen tot augustus of september. Co-op-aanstellingen hebben geen vaste begin- of einddatum, maar de meeste aanstellingen lopen parallel aan het academische jaar.

Biedt Amgen een introductie voor stagiairs en co-opmedewerkers?

Na selectie ontvangt de kandidaat een welkomstpakket en een brief met het aanbod van Amgen. Hierin staat ook de begindatum en informatie over wat de student op zijn of haar eerste dag kan verwachten. Voor de stagiairs en co-op-medewerkers zijn verder ook speciale oriënterende presentaties gepland.

Wat houdt een zomerperiode bij Amgen in?

De stagiairs en co-op-medewerkers bij Amgen leren zoveel mogelijk over de waarden, producten, bedrijfsstructuur en -motivaties van Amgen. Amgen biedt de studenten allerlei mogelijkheden tot netwerken vis-à-vis de andere stagiairs en co-op-studenten, maar ook binnen de Amgen-bedrijfsomgeving zelf. Het stageprogramma van Amgen biedt u betekenisvolle projectervaringen die daadwerkelijk van invloed zijn op de levenskwaliteit van patiënten, een prima compensatiepakket, huisvestingsmogelijkheid (voor kandidaten die hiervoor in aanmerking komen), executive netwerkevenementen, sociale netwerkevenementen, de mogelijkheid tot deelname aan vrijwilligersprojecten, toegang tot de Amgen-fitnessruimtes en nog veel meer. De Amgen-filosofie voor balans tussen werk en leven is van toepassing op alle onze stagiairs en co-op-studenten.