PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

Amgen Inc., Amgen USA Inc. en hun gelieerde entiteiten (gezamenlijk “Amgen,” “wij” of “ons”) hechten veel waarde aan het respecteren van uw privacy. Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) geldt voor informatie die we van u verzamelen via deze website (“website” of “site”), te vinden op http://careers.amgen.com, en van uw gebruik van enige diensten die we via de site bieden. “Diensten” betekent diensten die worden geboden door of op deze site, de site zelf en eventuele andere diensten zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden voor deze site die door middel van verwijzing hierin zijn opgenomen. Dit privacybeleid geldt niet voor informatie die we eventueel via andere methoden verzamelen.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig, aangezien u hierdoor te weten komt welke informatie we verzamelen over u en over uw gebruik van onze diensten, hoe we deze informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen, en welke keuzemogelijkheden u hebt over de manier waarop we dergelijke informatie gebruiken en delen. Door onze site of diensten te gebruiken bevestigt u dat u dit privacybeleid en alle andere relevante voorwaarden volledig begrijpt en er ondubbelzinnig mee instemt, inclusief onze Gebruiksvoorwaarden voor deze site

Toestemming voor verwerking in de Verenigde Staten (“VS”) en elders. Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Amgen Inc. in de VS. De informatie die u verschaft, is toegankelijk voor Amgen Inc. in de VS, maar ook voor onze dochterondernemingen in andere landen. De informatie die u verschaft, is ook toegankelijk voor bedrijven met wie wij een contract hebben en die zijn gevestigd over de hele wereld om ons te assisteren bij diensten zoals het rekruteren van leveranciers en recruiters. Als u daarnaast deze site bezoekt vanuit een ander land dan de VS, leidt uw communicatie met ons noodzakelijkerwijs tot de overdracht van informatie over internationale grenzen. Het niveau van wettelijke bescherming voor persoonlijke gegevens is niet in alle landen hetzelfde; we zullen echter de hieronder beschreven maatregelen treffen om uw gegevens zo veilig te stellen als redelijkerwijs doenlijk is, en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Door onze site of diensten te gebruiken stemt u ondubbelzinnig in met het verzamelen, opslaan en verwerken van uw informatie in de VS en in ieder land waarnaar wij dergelijke informatie overbrengen in de loop van onze bedrijfsprocessen, en zoals anderszins verklaard in dit privacybeleid of andere relevante bepalingen.

Deze site en zijn diensten zijn ontwikkeld voor gebruik door Amgen en individuen die werk zoeken bij Amgen en/of haar dochterondernemingen. Amgen zal niet opzettelijk persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, behouden, vrijgeven of anderszins verwerken van enig individu dat wordt beschouwd als minderjarig in de jurisdictie waarin hij/zij is gevestigd. Als u minderjarig bent, geef ons dergelijke informatie over uzelf dan niet.

I. De informatie die we verzamelen

We hebben toegang tot de volgende categorieën informatie over u en uw gebruik van onze diensten. Slechts een deel van deze informatie identificeert u rechtstreeks, maar sommige informatie die u niet rechtstreeks identificeert, kan worden gebruikt om gevolgtrekkingen over u te maken en kan samen met andere informatie eventueel worden gebruikt om u te identificeren.

Informatie die u opgeeft

Persoonlijk identificeerbare informatie. “Persoonlijk identificeerbare informatie” is informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren of contact met u op te nemen en omvat gegevens als uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en biografische informatie. Er kunnen veel andere soorten persoonlijk identificeerbare informatie zijn; het voorgaande is maar als voorbeeld bedoeld.

Siteregistratie. U kunt op deze site naar banen zoeken zonder u te registreren. Als u wilt solliciteren, uw cv beschikbaar wilt maken voor toekomstige banen en/of een Search Agent (zoekagent) wilt instellen, moet u zich registreren voor een nieuwe gebruikersaccount. Voor de nieuw opgezette gebruikersaccount zijn een e-mailadres, een wachtwoord en een beveiligingsvraag vereist. Vervolgens moet u een Career Profile (loopbaanprofiel) opstellen waarin u de volgende persoonlijk identificeerbare informatie moet opgeven: voornaam, achternaam, land, telefoonnummer thuis, e-mailadres en de bron die u naar Amgen heeft verwezen. Voor een vollediger loopbaanprofiel kunt u ook extra informatie opgeven, zoals uw voorgeschiedenis op het gebied van werk en opleiding. U kunt de persoonlijk identificeerbare informatie in uw loopbaanprofiel op elk moment bijwerken. Binnen het loopbaanprofiel bevindt zich een knop getiteld Delete Profile (Profiel verwijderen). Als u op deze knop klikt, wordt uw gebruikersaccount verwijderd; maar de toegang van Amgen tot uw loopbaanprofiel blijft bestaan. Ook als u op de knop Delete klikt, blijft uw loopbaanprofiel voor Amgen beschikbaar. Door het gebruik van de knop Delete worden eventueel eerder ingediende sollicitaties niet verwijderd of ingetrokken en worden uw persoonlijk identificeerbare gegevens niet uit het systeem verwijderd. Als u na het gebruik van deze functie opnieuw gebruik van het systeem wilt maken, moet u een nieuw gebruikersaccount instellen.

Alle door u opgegeven persoonlijk identificeerbare informatie in het loopbaanprofiel blijft in ons systeem bewaard zoals toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, tenzij u ons een e-mail stuurt waarin u ons verzoekt deze te verwijderen. Zelfs in dat geval zullen we uw informatie in ons systeem bewaren voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving en eventuele legal holds (wettelijke bewaring). Raadpleeg voor meer informatie de onderstaande sectie Persoonlijk identificeerbare informatie openen, corrigeren, bijwerken of verwijderen*.

U krijgt mogelijk de gelegenheid om informatie te geven over uw geslacht en ras/etniciteit waar dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. We kunnen deze informatie verzamelen van sollicitanten voor vereisten van rapportage en archivering. U dient te begrijpen dat, wanneer deze informatie wordt verschaft, we deze informatie uitsluitend zullen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en niet voor het nemen van beslissingen over indienstneming. Het verschaffen van deze informatie is volstrekt vrijwillig en u zult er geen nadelen van ondervinden als u ervoor kiest deze niet te verschaffen. Dergelijke informatie wordt bewaard in een apart bestand, los van uw sollicitatie.

We raden u aan om goede beveiligingsmethoden te gebruiken bij het onthouden van uw e-mailadres en wachtwoord, of deze op een veilige plaats te bewaren (apart van enige persoonlijk identificeerbare informatie), en u af te melden bij uw gebruikersaccount en uw webbrowser te sluiten voordat u bij de computer weggaat. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U mag uw wachtwoord met niemand anders delen, noch tijdelijk noch permanent, en u bent verantwoordelijk voor ieder gebruik van uw gebruikersaccount, al dan niet door u geautoriseerd. U stemt ermee in dat u ons direct inlicht zodra u zich bewust wordt van enig onbevoegd gebruik van uw gebruikersaccount.

Search Agent. Als u de site gebruikt, kunt u ook een zogenaamde “Search Agent” (zoekagent) maken, zodat u automatisch bericht van ons krijgt wanneer er vacatures worden geplaatst die overeenkomen met uw zoekcriteria. Als u een zoekagent maakt, geeft u de zoekcriteria op basis van uw interesse op, geeft u uw e-mailadres op en geeft u aan hoe vaak u bericht wilt ontvangen over passende functies. We kunnen de informatie die u opgeeft, gebruiken om contact met u op te nemen of u in te lichten over functies die voldoen aan uw criteria, of voor zover anderszins toegestaan door dit privacybeleid.

Amgen-recruiters. Ook als u geen zoekagent maakt, en zelfs als u via de site slechts naar één functie solliciteert, kunnen Amgen-recruiters (waaronder zowel werknemers van Amgen als Amgen-contractanten die namens Amgen als recruiters fungeren) contact met u opnemen over andere functies waarnaar u niet hebt gesolliciteerd, maar die voor u interessant kunnen zijn op basis van informatie die u over uzelf hebt verschaft via deze site.

Correspondentie met Amgen. U kunt problemen met de site melden door ons een e-mail te sturen via staffing-hr-connect@amgen.com. Als u ons een e-mail stuurt, beschikken we over uw e-mailadres en over alle andere informatie die u in uw e-mail opneemt. Eventuele feedback die u aan ons verzendt, wordt ons eigendom, en we kunnen dergelijke feedback gebruiken voor zakelijke doeleinden of om contact met u op te nemen voor verdere informatie.

Informatie die routinematig door onze sitetechnologie wordt verzameld

Algemeen gebruik. Wanneer u onze site gebruikt, verzamelen we logboekinformatie, die uw webbrowser automatisch verzendt wanneer u een website op internet bezoekt. Onze servers leggen deze logboekinformatie automatisch vast; deze kan het volgende bevatten: uw webverzoek, Internet Protocol-adres (“IP”), browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek, en een of meer cookies die uw browser uniek kunnen identificeren (zie de onderstaande beschrijving van cookies).

Cookies. We verzamelen informatie over uw gebruik van onze site door middel van cookies en vergelijkbare technologie. Een “cookie” is een unieke numerieke code die we overbrengen naar uw computer zodat we uw interesses en voorkeuren kunnen bijhouden en u kunnen herkennen als een terugkerende bezoeker van onze site. Met cookietechnologie kunnen we “clickstream”-gegevens verzamelen; dit is geen persoonlijk identificeerbare informatie, maar laat zien welke activiteiten u op de site uitvoert, zoals welke pagina’s u bekijkt. Met onze cookies wordt niet uw naam of andere persoonlijk identificeerbare informatie bewaard. We gebruiken de informatie die door cookies wordt verzameld, voor algemene statistische doelen zoals bijhouden hoeveel kandidaten een zoekactie naar banen uitvoeren, hoeveel kandidaten klikken om naar een baan of banen te solliciteren, en hoeveel daadwerkelijk een sollicitatie naar een functie indienen.

Webbakens. Webbakens zijn kleine grafische afbeeldingbestandjes die zijn ingesloten in een webpagina of e-mail en die informatie van uw browser terugsturen naar de server waar het baken vandaan komt. Met de informatie die door webbakens wordt verzameld, kan een website statistisch bijhouden hoeveel mensen de site gebruiken. Een onafhankelijke serviceprovider die door Amgen wordt gebruikt, plaatst webbakens op deze site om de activiteit van een gebruiker op deze site of in combinatie met andere sites bij te houden, of om ons te laten weten of een gebruiker een door ons verzonden e-mail heeft geopend. De onafhankelijke serviceprovider gebruikt webbakens om bij te houden welke vacaturebanken (b.v. Monster.com) u eventueel hebt bezocht voordat u bij deze site kwam, of u naar deze site bent doorgeklikt via een vacaturebank waar een Amgen-baan werd geadverteerd, en/of u op een functie hebt gesolliciteerd, en zo ja, op welke. De informatie die door de webbakens wordt verzameld, is niet persoonlijk identificeerbaar.

II. Hoe we uw informatie gebruiken en vrijgeven

We gebruiken de informatie over uw activiteiten en gebruik van onze diensten die is verzameld op de hierboven beschreven manieren om gebruikersverkeerspatronen bij te houden, om de voorkeuren van onze gebruikers te analyseren zodat we onze diensten kunnen verbeteren, en om u eventueel te voorzien van informatie over banen die voor u van belang kunnen zijn.

Gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie. We gebruiken de persoonlijk identificeerbare informatie die u ons verschaft, als volgt: (1) om u een bevestigings-e-mail te sturen als u zich registreert bij onze site, (2) om contact met u op te nemen als we meer informatie nodig hebben in verband met uw sollicitatie, loopbaanprofiel of zoekactie naar banen, (3) om een sollicitatie van u te verwerken, (4) om te antwoorden op vragen van u, (5) mogelijk om contact met u op te nemen over banen die voor u van belang kunnen zijn, en/of (6) mogelijk om u op de hoogte te houden van wijzigingen aan de site, onze diensten of uw gebruikersaccount. Zoals boven aangegeven is deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Amgen Inc. in de VS. De informatie die u verschaft, is toegankelijk voor Amgen Inc. in de VS en voor onze dochterondernemingen in andere landen. De informatie die u verschaft, is ook toegankelijk voor bedrijven met wie wij een contract hebben en die zijn gevestigd over de hele wereld om ons te assisteren bij diensten zoals het rekruteren van leveranciers en recruiters.

We behouden ons het recht voor om contact met u op te nemen over uw gebruikersaccount, wijzigingen in onze site of gerelateerde bepalingen, en eventuele andere kwesties die voor u of onze diensten van belang zijn. We kunnen de persoonlijk identificeerbare informatie van uw gebruikersaccount en/of loopbaanprofiel combineren met andere informatie die we op andere manieren verkrijgen, waaronder informatie die u ons verschaft (bijvoorbeeld per e-mail, fax of telefoon) of die we met uw toestemming verkrijgen, en informatie van derden. We gebruiken de informatie van uw gebruikersaccount en/of loopbaanprofiel en cv om die te combineren met sollicitaties die zijn opgeslagen op andere locaties bij onze faciliteiten om achtergrondcontroles uit te voeren bij leveranciers van derden.

Als u een baan bij ons aangeboden krijgt en deze accepteert, wordt een deel van de informatie die u verschaft via deze site en onze diensten, overgebracht naar onze interne HR-systemen en gerelateerde systemen in de Verenigde Staten voor gebruik tijdens uw dienstverband. Door onze site en diensten te gebruiken stemt u in met een dergelijke overdracht en een dergelijk gebruik van uw informatie.

Gebruik van IP-adres. Behalve het vastleggen van het IP-adres van uw computer terwijl u onze site bezoekt, kunnen we uw IP-adres ook gebruiken om site-inhoud te personaliseren. We bewaren IP-adressen en we kunnen ze samen bewaren met persoonlijk identificeerbare informatie die u verschaft, en we gebruiken dergelijke informatie voor de doeleinden die zijn uiteengezet in dit privacybeleid, zoals contact met u opnemen over banen die voor u van belang kunnen zijn.

Gebruik van Cookies. We kunnen de gegevens die we via het gebruik van cookies verkrijgen, gebruiken om uw ervaring op onze site aan te passen door te anticiperen op informatie en diensten die u mogelijk interesseren. We analyseren bovendien de informatie die met cookietechnologie wordt verkregen, om het functioneren van onze site te verbeteren door verkeer op populaire gebieden bij te houden, en om de diensten en informatie die we bieden, aan te passen aan de vraag van de gebruikers. We kunnen clickstreamgegevens koppelen aan de persoonlijk identificeerbare informatie die u verschaft via het gebruik van onze diensten of via een andere bron. We gebruiken de informatie die we verzamelen via cookies, voor onze bedrijfsdoeleinden, waaronder het onderhouden van onze site, maar ook om u informatie te verschaffen over vacatures die u mogelijk interesseren.

Gebruik van informatie vanwege onderzoek of compliantie of om wettelijke redenen. We kunnen alle of een deel van de informatie die in dit privacybeleid wordt beschreven, gebruiken vanwege onderzoek, om wettelijke redenen en/of om redenen van compliantie.

Beperkte vrijgave van uw informatie. Tenzij voor zover uiteengezet in dit privacybeleid of voor zover u specifiek instemt of aangeeft, zullen we geen informatie aan derden vrijgeven die we van of over u verzamelen via onze diensten.

Vrijgave om wettelijke redenen of veiligheidsredenen. Mogelijk moeten we persoonlijk identificeerbare informatie en andere informatie die is gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie, vrijgeven aan derden: (1) om te voldoen aan een verzoek, vraag of klacht die u hebt ingediend; (2) om te voldoen aan geldende wettelijke vereisten zoals een wet, voorschrift, onderzoeksbevel, dagvaarding of gerechtelijk bevel; (3) in een noodgeval waarbij het leven, de gezondheid of de veiligheid van individu wordt bedreigd; of (4) in speciale gevallen waarin we van mening zijn dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om onderzoek te doen, te identificeren of voorzorgsmaatregelen te nemen of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk schade, fraude, misbruik of illegaal gedrag kan vertonen of veroorzaken, zoals een bedreiging van u of iemand anders, bemoeienis met onze rechten of eigendom, of bemoeienis met de Amerikaanse binnenlandse of nationale veiligheid of de openbare veiligheid waar dan ook ter wereld. In een noodgeval, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijk identificeerbare informatie vrij te geven aan derden, zullen we u inlichten, tenzij we van mening zijn dat we hierdoor de wet of een gerechtelijk bevel overtreden, of dat dit een bedreiging of gevaar zou vormen voor iemand, of waar dit een serieuze belemmering zou zijn voor het goed uitvoeren van onze bedrijfshandelingen. We zullen tevens maatregelen nemen om te controleren of de verzoekende entiteit begrijpt dat het noodzakelijk is om iedere persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen die ze mocht ontvangen. We behouden ons tevens het recht voor om samen te werken met wetsuitvoerende autoriteiten bij het vrijgeven van informatie voor de volgende doelen: (1) onderzoek naar en vervolging van gebruikers die de regels van onze diensten of onze Gebruiksvoorwaarden overtreden of die gedrag vertonen dat een overtreding van een overeenkomst kan zijn, of illegaal of schadelijk kan zijn voor ons, ons eigendom of anderen, of een bedreiging vormt voor de Amerikaanse binnenlandse of nationale veiligheid, de openbare veiligheid waar dan ook ter wereld, of het leiden van internationale zaken, en (2) assistentie van dergelijke autoriteiten bij enige wetsuitoefening.

Vrijgave aan contractanten voor bedrijf en onderhoud. We kunnen contracten afsluiten met derden om diensten te verlenen voor onze site of diensten. Deze contractanten zijn leveranciers die technologie, inhoud en andere diensten verschaffen, recruiters, leveranciers die de op onze site verzamelde gegevens analyseren, en leveranciers die e-mail verzenden en/of beantwoorden namens ons (allemaal “contractant” genoemd). Deze contractanten kunnen toegang hebben tot uw persoonlijk identificeerbare informatie om diensten aan ons of namens ons te verlenen. Zoals boven vermeld is de informatie die u verschaft, ook toegankelijk voor bedrijven met wie wij een contract hebben en die zijn gevestigd over de hele wereld om ons te assisteren bij diensten, zoals recruiters. Als wij een contractant toegang geven tot uw persoonlijk identificeerbare informatie, geven we deze contractant geen bevoegdheid om de informatie te gebruiken of vrij te geven voor enig doel dat strijdig is met dit privacybeleid. Door het gebruik van onze services geeft u ondubbelzinnig toestemming voor het gebruik en de vrijgave van gegevens zoals hierin beschreven, en zoals anderszins vermeld in dit privacybeleid.

Vrijgave aan volgende eigenaar of operator. Als we onze rechten en verplichtingen aangaande uw informatie ten zijde van een fusie, overname of verkoop van (vrijwel) al onze activa overdragen aan een volgende eigenaar of operator van deze site en onze diensten, wordt u geacht te hebben ingestemd met de vrijgave aan, en het gebruik door een dergelijke volgende eigenaar of operator, van alle informatie over u die onze bestanden en records bevatten. In geval van een dergelijke fusie, overname of verkoop betekent uw voortgezette gebruik van de site of diensten dat u erin toestemt gebonden te zijn aan het privacybeleid en andere toepasselijke bepalingen van de volgende eigenaar of operator.

III. Koppelingen naar andere sites; advertenties

We kunnen vacatures adverteren op andere websites en deze sites toestemming geven om een koppeling naar onze site op te nemen. We staan geen advertenties van derden toe op onze site.

Houd er rekening mee dat we geen inhoud of diensten van de sites van derden onderschrijven of aanbevelen, en dat we niet verantwoordelijk zijn voor de privacymethoden, andere bepalingen of inhoud van dergelijke sites. We adviseren u om u bewust te zijn en kennis te nemen van het privacybeleid en andere bepalingen van elke site die u op internet bezoekt. Bedenk dat de verklaringen in dit privacybeleid uitsluitend gelden voor informatie die door ons is verzameld via deze site.

IV. Uw privacykeuzes

Als u deze site gebruikt, hebt u de volgende keuzemogelijkheden over de informatie die u verschaft.

Cookies accepteren/afwijzen. Uw browsersoftware kan worden ingesteld om alle cookies te weigeren, maar als u onze cookies weigert, werken bepaalde functies en gemakken van onze site mogelijk niet goed. Cookies en vergelijkbare technologieën zijn de manier waarop we ervoor zorgen dat we prompt informatie kunnen ophalen en aan u leveren wanneer u onze site gebruikt.

Persoonlijk identificeerbare informatie openen, corrigeren, bijwerken of verwijderen. U bent verantwoordelijk voor het onderhouden en bijwerken van de informatie I uw loopbaanprofiel om deze actueel te houden. U kunt de persoonlijk identificeerbare informatie die u op onze site hebt gezet, op elk moment openen, corrigeren of bijwerken door u aan te melden bij uw loopbaanprofiel, onder voorbehoud van beperkingen onder toepasselijke wetgeving. U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw gebruikersaccount door een e-mail te sturen naar staffing-hr-connect@amgen.com Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving zullen we u inlichten als we niet kunnen voldoen aan dergelijke verzoeken voor het corrigeren, bijwerken of verwijderen van informatie, en een uitleg geven waarom we dat niet kunnen.

*Verwijderingsbeleid. Alle informatie die u via onze diensten verschaft, wordt opgeslagen op servers die worden gebruikt en onderhouden door ons en/of contractanten. Bij ontvangst van uw verzoek (door ons te e-mailen via amgenstaffing@amgen.com), verwijderen we uw gebruikersaccount, cv en de persoonlijk identificeerbare informatie die is opgeslagen in de databases die we actief gebruiken voor rekrutering als en wanneer deze informatie niet langer nodig is voor zakelijke of wettelijke doeleinden, inclusief (en zonder beperking) enige bewaarplicht. Daarnaast zullen we, na ontvangst van uw verzoek om verwijdering, commercieel redelijke pogingen doen om uw persoonlijk identificeerbare informatie te verwijderen en geen persoonlijk identificeerbare informatie over u vrij te geven tenzij voor zover wettelijk vereist.

Bewaren van persoonlijk identificeerbare informatie. Amgen bewaart kopieën van informatie over u, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie en informatie die wordt gebruikt om een beslissing over u te nemen, minstens zo lang als vereist is om te voldoen aan de doelen die zijn uiteengezet in dit privacybeleid, voor zover nodig voor zakelijke doeleinden, en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, inclusief Amerikaanse federale, staats- en lokale wetten, en de wetten van andere landen.

Intrekking van toestemming. U kunt uw toestemming voor de doeleinden waarmee we uw persoonlijk identificeerbare informatie zoals uiteengezet in dit privacybeleid, verzamelen, gebruiken en vrijgeven door ons te e-mailen op staffing-hr-connect@amgen.com en te verzoeken om verwijdering van uw gebruikersaccount. Zie boven voor meer informatie over ons verwijderingsbeleid. Na intrekking van uw toestemming hebt u niet langer toegang tot de diensten van deze site tenzij u zich opnieuw bij de site registreert.

Met ons communiceren per e-mail. U kunt met ons communiceren per e-mail via staffing-hr-connect@amgen.com als u vragen hebt over de diensten van deze site, maar wees u bewust van de beperkingen van de vertrouwelijkheid van communicatie per e-mail. We zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven die we per e-mail ontvangen tenzij een dergelijke vrijgave noodzakelijk is om te reageren op uw verzoek of vraag, of anderszins is toegestaan zoals hierboven beschreven; maar alle e-mailverkeer is gevoelig voor niet-bevoegde onderschepping. Bovendien wijzen we u erop dat e-mail die wordt verzonden of ontvangen via de computer of het computersysteem van een werknemer, niet vertrouwelijk is en het wettelijk eigendom kan zijn van uw werkgever.

Behandeling van klachten. We proberen klachten over de behandeling van persoonlijk identificeerbare informatie prompt en op de juiste wijze af te handelen. Dergelijke klachten kunnen worden gericht aan staffing-hr-connect@amgen.com. We zullen de ontvangst van een klacht direct bevestigen en we zullen redelijke pogingen doen om binnen 30 dagen na ontvangst op klachten te reageren.

Als u in Canada woont en niet tevreden bent over de manier waarop we uw klacht hebben behandeld, kunt u contact opnemen met de Office of the Privacy Commissioner of Canada op het volgende adres:

Office of the Privacy Commissioner of Canada
112 Kent Street
Place de Ville
Tower B, 3rd Floor
Ottawa, Ontario
K1A 1H3

V. Onze beveiligingsmaatregelen

We willen uw persoonlijke informatie zo veilig houden als redelijkerwijs mogelijk is.

Gegevensbeveiliging. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie direct op onze site zet (in plaats van een e-mail te verzenden), gebruiken we coderingstechnologie om de integriteit en de privacy van de gegevens te beschermen. Als toegevoegde beveiligingsmaatregel wordt alle persoonlijk identificeerbare informatie fysiek bewaard achter firewalls die (meer dan) voldoen aan industriële normen om indringers de toegang te beletten. Hoewel we redelijke pogingen zullen doen om persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging door derden, moet u zich realiseren dat er altijd enig risico bestaat dat een niet-bevoegde partij een internettransmissie kan onderscheppen, of dat iemand een manier vindt om onze beveiligingssystemen te dwarsbomen.

VI. Wijzigingen in ons privacybeleid

We gebruiken uw persoonlijk identificeerbare informatie uitsluitend op de manier die wordt beschreven in het privacybeleid dat van kracht was op het moment dat u de informatie hebt verschaft. We behouden ons echter het recht voor om de bepalingen van dit privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en andere gerelateerde bepalingen op elk moment te wijzigen door revisies op deze site te plaatsen. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht zodra ze zijn geplaatst, en uw gebruik van onze site of onze diensten daarna betekent dat u deze wijzigingen accepteert en uzelf daaraan gebonden acht. Dienovereenkomstig dient u het privacybeleid voor deze site telkens te bekijken wanneer u de site bezoekt of zich aanmeldt. Wanneer we een belangrijke wijziging in dit privacybeleid aanbrengen waardoor het gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt gewijzigd, lichten we u per e-mail in over een dergelijke wijziging, en krijgt u de kans om deze informatie te laten verwijderen overeenkomstig het verwijderingsbeleid dat hierboven is uiteengezet.

Ingangsdatum: januari 2013.