Training en Carrièreplanning

Training en Carrièreplanning

Onze werknemers tonen grote betrokkenheid en volledige inzet voor patiëntenzorg. Hierbij laten ze zich leiden door de Amgen waarden. Dit betekent dat ze initiatief nemen, professioneel groeien en gebruikmaken van de vele carrièremogelijkheden die beschikbaar zijn. Amgen promoot deze instelling met een grote verscheidenheid aan functionele trainingen en opleidingsmogelijkheden, inclusief technische en functiegerichte programma’s, en programma’s voor het hele bedrijf. Verder biedt Amgen een aantrekkelijk vergoedingspakket voor scholing en bijscholing, zodat het continue leerproces gemakkelijker en prettiger wordt.

Amgen beschouwt professionele relaties als een integraal groeionderdeel. We streven naar een ondersteunende en inclusieve bedrijfsomgeving waar mentorschap en coaching wordt aangemoedigd. Iedereen die op deze wijze een professionele relatie aangaat zal merken dat continue, informele feedback en communicatie tussen werknemer en manager bij Amgen de norm is. Dankzij een aantal aanvullende programma’s, zoals het 360 graden feedbackprogramma over professionele ontwikkeling en ons e-Feedback-programma dat op prestaties is gebaseerd, krijgen al onze werknemers de kans om hun capaciteiten verder te ontwikkelen en hun prestaties telkens te verbeteren.

Terwijl de ontwikkeling van formele carrières en relaties bij Amgen waardevol zijn, zien we ook in dat de werkzaamheden van onze mensen een belangrijke katalysator zijn voor groei. Gezien het grote aantal wetenschappelijke, datagestuurde projecten dat doorlopend bij Amgen wordt uitgevoerd, is het dan ook niet verrassend dat onze werknemers niet alleen bezig zijn met hun basistaken, en dat ze hun capaciteiten uitbreiden door nieuwe of extra verantwoordelijkheden aan te nemen. Met een dergelijke flexibiliteit kunnen Amgen werknemers ervaring opdoen in verschillende bedrijfstakken, hun kennisbasis uitbreiden en functiegerichte training krijgen in een aantal verschillende expertisegebieden. Op zijn beurt stelt het getalenteerd en afgerond werknemersbestand van Amgen ons weer in staat om onze concurrenten een slag voor te blijven en onze dienstverlening aan patiënten wereldwijd naar wens te vervullen.

Diversiteit

Amgen is toegewijd aan het bevorderen en handhaven van een inclusieve , goed presterende cultuur waar alle teamleden te omarmen en benutten talenten en achtergronden elkaar.

Missie en Waarden bij Amgen

Amgen streeft ernaar om patiënten te helpen bij het ​​transformeren van de belofte van de wetenschap en biotechnologie in therapieën die de macht om de gezondheid te herstellen of zelfs levens kunnen redden hebben.