Missie en Waarden bij Amgen

Missie en Waarden bij Amgen

Amgen streeft ernaar om patiënten van dienst te zijn door de beloften van wetenschap en technologie om te zetten in behandelingen die in staat zijn de patiënten hun gezondheid terug te geven of zelfs levens te redden. In alles wat we doen, streven we ernaar onze missie voor het van dienst zijn van patiënten te vervullen. En bij elke stap op die weg worden we geleid door de waarden die ons definiëren.

Onze missie:

Patiënten van dienst zijn

Onze waarden:

We baseren ons op de wetenschap

Ons succes is afhankelijk van onze superieure wetenschappelijke innovatie, integriteit en continue verbetering in alle aspecten van ons bedrijf door toepassing van de wetenschappelijke methode. We zien de wetenschappelijke methode als een stapsgewijs proces dat het volgende inhoudt: het juiste experiment ontwerpen, data verzamelen en analyseren en rationele besluiten nemen. Dit is geen subjectief of emotioneel proces, maar een logisch, open en rationeel proces. Toepassing van de wetenschappelijke methode in alle onderdelen van de organisatie wordt verwacht en op hoge prijs gesteld. Terug naar boven

Intensief concurreren en winnen

We concurreren met de tijd, met prestaties uit het verleden en met onze rivalen in de industrie om snel resultaten van hoge kwaliteit te bereiken. Wie wil winnen, moet risico’s nemen. We kunnen ons niet in slaap laten sussen door vroegere prestaties. Hoewel we intensief concurreren, handhaven we een hoge ethische standaard en eisen we integriteit in onze omgang met concurrenten, klanten, partners en elkaar. Terug naar boven

Waarden creëren voor patiënten, medewerkers en aandeelhouders

We bieden waarde door de nadruk te leggen op de behoeften van patiënten. Amgen creëert een werkomgeving die medewerkers de kans biedt om hun volledige potentieel te bereiken. We streven ernaar om aandeelhouders een optimale langetermijnopbrengst te bieden terwijl we de behoeften van patiënten, personeel en aandeelhouders afwegen.Terug naar boven

Ethisch zijn

Wij zijn meedogenloos in de toepassing van de hoogste ethische normen op onze producten, diensten en communicatie. Terug naar boven

Elkaar vertrouwen en respecteren

Iedere baan bij Amgen is belangrijk en iedere Amgen-medewerker is belangrijk. We trekken diverse, competente en toegewijde mensen aan en bieden een omgeving die inclusie, respect, individuele verantwoordelijkheid bevordert en waar diversiteit wordt gewaardeerd. Het vertrouwen wordt versterkt door persoonlijk initiatief en door het snel bereiken van kwaliteitsresultaten. Terug naar boven

Kwaliteit garanderen

Kwaliteit is een hoeksteen van al onze activiteiten. We zoeken naar informatie, besluiten en personen van de hoogste kwaliteit. We produceren producten en diensten van de hoogste kwaliteit. Kwaliteit is vervlochten met alles wat we doen. Terug naar boven

Werken in teams

Onze teams werken snel om wetenschappelijke doorbraken vanuit de laboratoria via de kliniek op de markt te krijgen, en om andere aspecten van ons bedrijf te ondersteunen. Diverse teams werken samen om de beste beslissingen te krijgen voor patiënten, medewerkers en aandeelhouders. Onze teamstructuur biedt Amgen-medewerkers de kans om invloed uit te oefenen op de richting van de organisatie, om een breder perspectief te krijgen op andere functies binnen Amgen en om hun volledig potentieel te bereiken. Terug naar boven

Samenwerken, communiceren en betrouwbaar zijn

De leiders bij Amgen vragen om input en betrekken de belangrijkste aandeelhouder bij belangrijke beslissingen. Bij het verzamelen van input zijn sterke leiders blij met diverse opinies, conflicterende gezichtspunten en een open dialoog voor serieuze afweging. Ze zullen beslissingen en motiveringen duidelijk, openlijk en tijdig communiceren. Zodra een besluit is genomen, zijn de leider en de teamleden verantwoordelijk voor de resultaten en voor een snelle implementatie van het besluit. Terug naar boven

Laatst bijgewerkt op: 31 juli 2007

Training en Carrièreplanning

Amgen bevordert deze verbintenis met een breed scala van formele job training en carrière onderwijs kansen, met inbegrip van technische, functionele en bedrijfsbrede programma’s.

Diversiteit

Amgen is toegewijd aan het bevorderen en handhaven van een inclusieve , goed presterende cultuur waar alle teamleden te omarmen en benutten talenten en achtergronden elkaar.